Enhet pingstpredikanter

I boken ”Drick djupt av Anden” klingar terminologin från den pingströrelse där Peter Halldorf växt upp, och där han alltfort har sin hemvist.Andedop. Tungotal. Profetia.Det har varit mycket urkyrka och ökenfäder under några år. Nu plöjer han i samma fåra som morfar och farfar och far, alla kända pingstpredikanter. Har just blivit intervjuad i Pingstkyrkan i Uppsala. Det är föreståndardagar och samtalen ingår som en del i detta. Igår var det ärkebiskop Wejryd och idag alltså jag. Vi fick samma frågor men sva… Tyvärr tror jag att Daniel Alm i sin strävan att vara tydlig tar större avstånd från den evangelisk-lutherska traditionen än vad jag tror är nödvändigt. Missförstå mig inte; det finns stora skillnader mellan pentekostal och luthersk kristenhet – det är ju därför de olika samfunden finns – och United har satt sig i en väldigt unik… Mycket intressant att följa dessa texter. Du har rätt – i min barndoms pingstkyrka talades det väldigt lite om himlen på ett rent praktiskt sätt. Dock trodde man på Jesu återkomst. Läser att nu är det inte ens alla pingstpredikanter som gör det. Jag fick höra att det var svårt att förstå och att huvudsaken var att man kom dit. Men ingen – inte ens jag – väljer frivilligt att tala eller skriva om just homofrågan. Den enda orsaken till att jag gör det ibland är att den ständigt förs upp på tapeten av RFSL-propagandans talespersoner. Och nej jag köper inte ditt resonemang om att de gör det för att de blivit utsatta för hat av pingstpredikanter. Nåväl, det var en mycket bra kväll. Efteråt fick jag tillfälle tillsammans med en skara härliga pingstpredikanter att sitta och samtala med Bonnke som jag träffade första gången 1986. Det var en fest att möta honom igen. Han är en av giganterna i Guds rike idag med en sådan passion att få ut evangeliet till varje människa i denna ... På samma sätt som enkla pingstpredikanter i Asien överraskat kanske vi kommer att bli överraskade över den väg den kristna tron kommer att ta i vårt eget lands postmoderna kultur. Nog bär Tommy Dahlmans bok drag av folkkristendom snarare än den välformulerade akademins tro, men det är just det som gör Tommy Dahlmans bok så intressant. I detta nummer av Midnattsropet har vi givit särskilt stort utrymme åt det synnerligen aktuella ämnet de kristnas enhet. Eftersom det ofta, i synnerhet från pingströrelsens ledare, framhålles att vi är partisöndrare och därför skall uteslutas och isoleras eller vad man nu vill kalla det, kan det vara på sin plats att söka ge skäl för den egentliga orsaken till att vi underkastat ... I diskussionerna har man ofta stannat vid att påtala brist på enhet i teologin, i bibelsynen, i åsikter och tolkningar. Men alltsammans finns på ett betydligt djupare plan. Det handlar om hjärtat. Ett ja till Kristus är ett nej till synden. Luther klagar över att vi kan vara goda påskpredikanter, men dåliga pingstpredikanter!

I detta nummer av Midnattsropet… – Midnattsropet