Be om råd anonymt

Sverige 2022 kanske

2019.12.26 20:41 InteSDVKD Sverige 2022 kanske

Jag vill göra ett utlägg gällande våra stora samhällsproblem. Våldet, bostadsituationen och framtidsynen.
Till att börja med så hänvisar jag till min första post på https://www.reddit.com/svenskpolitik/comments/8f5333/framtida_val/
Sedan kommer jag förklara, utifall det behövs, vad en hel del samhällsproblem beror på och presentera lösningar för vissa av dessa problem. Utöver lösningar i länkad tråd.

Vi har nämligen verktygen för att lösa problemen, men vi saknar visheten och missar att bristen på lösningen också till mycket stor del beror på missförstånd, samma anledningen som den extremt överrepresenterade anledningen till världens samhällsproblem.

Jag såg ett avsnitt i Fargo där en äldre man och tidigare polis säger samma sak, att världens problem beror på missförstånd.
Hans lösning var ett nytt språk baserat på tydliga tecken. Inte för att det vore en lösning.
En bra lösning är att nyttja hur vi människor känner och rationaliserar, empati.
Ta till exempel samhällsvåldet, som till mycket stor del beror på vad som är det praktiska i segregationen..

Segregationen började på riktigt 2009-2010 när experter varnade om det.
Under finanskrisens start 2008 började en enorm mängd människor från landsbygden och småstäder att flytta till storstäder. Stockholm, Göteborg, Malmö etc
För många av dessa jobbade i utsatta småföretag, och framförallt produktionsberoende industri. När folk slutar handla, så går produktion ner snabbt därefter.
Vad händer när alla lämnar småstäder? Jo det startar en spiral, då alla skattebetalare, konsumenter och företagare lämnar småstäderna, så tvingas nästkommande nyexaminerade göra samma sak.
Vad händer i storstäderna? Jo det finns inte nog med bostäder åt alla.
Så de unga lycksökarna betalar vad som helst för en bostad. Så marknadsvärdet går upp.
Vad händer med hyresrätter som utsatta människor med låg eller ingen inkomst bor i? Jo hyresvärden ser möjligheten att tjäna betydligt mer pengar. Marknadsvärdet är högt, så om de renoverar lägenheterna så kan de ta avsevärt mycket mer i hyra än för 2 år sedan.
Vad vi 2010 utan tvekan skulle kalla ockerhyror, har de tre senaste åren varit mycket överrepresenterade på nyproduktioner i Stockholm.
Jag har sett flertalet områden i Stockholm där bostadspriser tredubblats under perioden 2008-2018
Eftersom många hyresgäster inte har råd att betala, så samlas de upp i mer avlägsna förorter. Ni vet Tensta, Alby, Södertälje.
Stora områden som Solna och Sundbyberg har en helt annan "innestatus" idag jämfört med 10 år sedan, till stor del pga nya lyxiga bostäder, tillkomna restauranger och utbyggnader av olika slag.
Det är inte slut än, men där har ni segregationen. Men det man måste förstå är vad som händer därnäst.
Det betyder nu att efter 10 år av segregation, så finns det 20 åringar, då 10 år gamla, som har växt upp bland lågutbildade och arbetslösa förebilder, och knarklangare syns ute bland de som har pengar.
Och de som vill jobba, många av de har dåliga eller inga betyg och kan inte skriva riktig svenska.
Så vi vet vad som lockar mest av 50.000 för att sälja några påsar eller 19.000 och svettas på Mcdonalds. Att sälja påsar har de sett och hört om sedan barnsben, Göra karriär har de knappt hört talas om, och kan sällan föreställa sig hur det skulle gå till.
Det vi som samhälle måste förstå är att folk inte bara lägger sig och dör.
Det är verkligen en helt annan värld än en personen som växer upp i Solna, och blir inspirerad att jobba med IT bland sina nördkompisar med framgångsrika IT-konsulter till föräldrar.
Så, bara så man inte missar poängen, inte för att jag tror alla politiker gör det, men snarare för att jag tror ingen vågar göra det, eftersom de saknar lösningar.
Politik och förändringen kräver timing, och tålamod om man är mer som mig, men åtminstone bör alla ta hänsyn till rådande form av situationer.
Det kräver nämligen att man är pragmatiskt.
Jag tror nämligen att man måste vara så pass pragmatisk att förstå föränderlig prioritering, för att inte orsaka felriktad lidande eller bieffekter.
Detta är en av anledningarna till varför man som regering bör utforma ett anonymt men autentiserat medborgarforum på webben.
Där du bara har ditt personknutna konto, och verifierar dig med biometrisk data, till exempel fingeravtryck.
Du är annonym på forumet, för att förhindra att potentiell dataläckage används för, med hjälp av algoritmer, hitta uppgifter om medborgare.
Detta är en plats där staten kan identifiera förekomsten av riskgrupper, och agera proaktivt med politiken.
Staten bör ha åtagande att alltid skydda datat från alla parter eller tredje person, begränsa intern åtkomst åt datat till nyckelpersoner, aldrig processa datat för att bedriva brottsprevention, och passande regelverk kring kvarhållningsprinciper för data och annat relaterat.
Vi måste skapa en ärlig och neutral plattform som människor förtjänar, och är en säker plats att kommunicera med sitt samhälle.
Annonymiteten är viktig.
Om man är trött så kanske man föreställer sig flera små potentiella nackdelar, medan jag är självsäker på den enorma vinsten och fördelen att vetenskapen är ett tryggt ramverk för att testa detta.
Kombinera med förslag i länkad Reddit tråd.
Vad sägs om att alla får mer för kommande politik? Inkl staten med till exempel verktygen och nya statsaparater för det allmäna webforumet.

Gör man allt detta så är jag också självsäker på att en massa andra problem och stressfaktorer skulle lösas i samhället!

By the way, andra världsproblem beror på samma orsak, missförstånd. Vilket behöver förankras hos alla parter involverade.
Utrikespolitik är ett avhopp, men en intressant parallell på flera sätt.
Klippet nedan är något vi bör se till att ingen i världen någonsin behöver uppleva. Jag tror det går.
https://youtu.be/OczL38cB0as?t=633
submitted by InteSDVKD to svenskpolitik [link] [comments]